Lišta
Ceník školení Pondělí-pátek
Vložné 5 750
Ubytování 1 400
Stravování 1 050
Poplatek- celkem 8 200

Účastnický poplatek zahrnuje písemné materiály potřebné ke zkoušce, ubytování a celodenní stravování začínající v pondělí obědem. Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.

Platbu účastnického poplatku za kurs je možné uhradit:

Pořadatel je plátcem DPH. Daňový doklad bude vydán v průběhu kursu. Platba za vykonání zkoušky není součástí účastnického poplatku, hradí se podle sazebníku MPSV před zahájením zkoušky. O výši platby za zkoušku budete informováni písemně od TIČR.

Ubytování a stravování není podmínkou účasti.

Přihlásit se můžete na stránce Přihláška.