Lišta

Program školení:

Volitelnou částí kurzu je vykonání zkoušek k získání osvědčení o odborné způsobilosti pro skupiny C, E, F, G dle vyhl. č. 21/79 Sb a 338/2005 Sb.:

 C Zařízení pro plnění nádob plyny vč. tlakových stanic; medium: P,B a jejich směsi
 E Zařízení pro snižování tlaku plynů; medium: ZP
 F Zařízení pro rozvod plynů (průmyslové a domovní plynovody); medium: ZP, P,B a jejich směsi
 G Zařízení pro spotřebu plynu spalováním
• spotřebiče s výkonem pod 50 kW
• spotřebiče s výkonem 50 kW a více
medium: ZP, P, B a jejich směsi

 1. den  
11.00 – 13.00
Prezentace účastníků a oběd
13.00 – 15.00
Domovní plynovody.
Ing. Vaňková, OIP Praha
15.00 - 17.00
Základní znalosti předpisů a odborné znalosti z oboru plynových zařízení
Ing. Vaňková, OIP Praha

 2. den 
8.00 – 10.00
Domovní plynovody z mědi
Plynovody a přípojky z PE
pan Macek, odborný lektor
10.00 – 12.00
Průmyslové plynovody
13.00 – 15.00
Zařízení na snižování tlaku plynů
p. Ježek, odborný lektor

 3. den  
9.00 – 11.00
Zařízení pro spotřebu plynu spalováním
Ing. Kacetl, odborný lektor
11.00 – 14.00
Domovní plynovody 2. část
Ing. Kacetl, odborný lektor
15.00 – 17.00
Konzultační odpoledne
16.00 – 18.00
Test k ověření získaných znalostí.
Diskuze

 4. den  
8.00 – 17.00
Zkoušky k získání osvědčení odborné způsobilosti.

Pozn.: Písemné materiály, obsahující učební texty a soubory základních předpisů nutných k vykonání zkoušek, obdržíte při zahájení kurzu. Program školení bude upřesňován na počátku kurzu dle požadavků na zkoušky.